Non-Farm ส่งผลกระทบอย่างไรในตลาดForex?

Member for
3 months 3 weeks
About

ในตลาด Forex มักเกิดความแปรผันที่สูงมาก เพราะราคาอาจจะพุ่งไปทางใดทางหนึ่งหลังที่มีการประกาศข่าวอาจเกิดปัญหาในเรื่องของ SlippageและGap ช่องว่างของราคา ทำให้ไม่สามารถปิดคำสั่งซื้อได้ตามที่ตั้งไว้และโบรกเกอร์เองอาจจะมีการปรับอัตรา ใน Spread ที่สูงขึ้นมาก

Website
https://forexth.co

Certificates

There are no certificates